Bild
Seuraava artikkeli

Kaasupullon täyttöastemittarit testissä

Koti

Kaasu loppuu useimmiten silloin, kun sitä eniten tarvitaan. Harmillisin tilanne on silloin, kun ulkona on kylmä ja pimeä. Monien kokemus on, että tavallisimmin kaasu loppuu yöllä. Jos huoli kaasun loppumisesta askarruttaa, kannattaa tilanteeseen varautua. Yksi halvimmista keinoista on kaasupullon täyttöasteesta kertova mittari. Tarjolla on erilaisia vaihtoehtoja.

 

Kaasun täyttöastemittarit Promobil-lehden testissä
Saksalainen, Euroopan suurin matkailuautojen erikoislehti testasi numerossaan 10/2013 viisi erilaista kaasupullon täyttöastemittaria. Näistä neljä mittasi pullossa olevaa kaasumäärää ultraäänen avulla. Niissä mittari pistetään kiinni kaasupullon kylkeen, painetaan nappulaa, ja ultraääntä hyväksikäyttävä mittari kertoo laitteelle, kuinka paljon pullossa on kaasua. Mittaustulos kerrotaan käyttäjälle joko ledvalon tai väripalkkisymbolien avulla. Viides mittareista mittaa kaasumäärää lämpötilaeroa havainnoimalla.
Testi suoritettiin 22 asteen lämpötilassa. Testissä osoittautui, ettei lämpötilaeroa hyväksikäyttävä mittarilla saatu mittaustulosta lainkaan, kun pullossa oli enää hyvin vähän kaasua jäljellä. Sen sijaan, kun pullo oli miltei täynnä, testitulos oli varsin tarkka. Mittaustulokset kyseisellä mittarilla olivat rautapulloissa hieman paremmat kuin alumiinipulloissa.

Dometicin ja Truman mittareiden kärki pistetään kiinni pullon kylkeen. Kummankin laitteen tulee olla 90 asteen kulmassa pullon kylkeen nähden. Mittarin rakenteesta johtuen se onnistuu Truman mittarilla hieman paremmin. Dometic puolestaan antaa tuloksen hieman nopeammin.
Jos mittari sijaitsee paikassa, minne kaasupullon nestetaso ei yllä, led-valo palaa punaisena. Alueilla, minne neste ylettyy, ledvalo palaa puolestaan vihreänä.
Myös infrapunamittausta käyttävä Gaslock painetaan pullon kylkeen. Sen tulee olla pystysuorassa asennossa, pullon ulkopinnan puhdas ja vaurioitumaton. Mittaustulosta ei saada, jos mittarin alle jää hitsaussauma, koska silloin mittari ei ole tiiviisti pullon kyljessä kiinni.
Kaikkien testissä olleiden mittareiden tarkkuus oli parempi kaasupullon puolivälin yläpuolella kuin alapuolella ja heikoin hitsaussauman kohdalla.
Testin kiistattomia voittajia olivat Dometic ja Truma. Koska mittaustulos oli niillä yhtä hyvä, testin voitto ratkesi mittarin ov-hinnan perusteella. Koska Dometicin Gas-Checker GC 100 oli miltei puolet halvempi kuin Trumaticin mittari, testivoittajasta ei ollut epäselvyyttä.


Taulukossa esitetyt hinnat ovat ov-hintoja Saksassa. Siellä arvonlisävero on 19 prosenttia, kun taas Suomessa myyjän verottomaan hintaan lisätään 24 prosentin suuruinen arvonlisävero.

 

    

Kaasupullon punnitseminen

Raudasta valmistettu kaasupullo painaa tyhjänä noin 14 kiloa. Tieto tyhjän pullon painosta on luettavissa kaasupullon päältä. Punnitsemalla kaasupullo ja vähentämällä siitä tyhjän pullon paino, saadaan selville paljonko pullossa on kaasua.
On kuitenkin hyvä muistaa, että ”täysi” kaasupullo ei ole täynnä kaasua. Pullo jätetään sitä täytettäessä noin 20-prosenttisesti vajaaksi. Nestekaasu höyrystyy pullon yläosassa kaasuksi, eikä pulloa siksi täytetä piripintaan.

Aika harva kuljettaa matkatavaroidensa mukana vaakaa. Sen sijaan jotkut ovat havainneet, että lentomatkustajille myydään pienikokoisia vaakoja. Niissä on kahva, koukku ja painon osoittava mittari. Lentomatkustaja haluaa välttää ylimääräisestä matkatavaran painosta koituvaa lisämaksua, ja hän varmistaa, ettei matkalaukun suurin sallittu paino ylity.
Sama väline sopii tietysti myös kaasupullon punnitsemiseen. Nyt vaa´an koukkuun ripustetaan kaasupullo. Punnittavan kaasupullon painoksi on merkitty 14 kiloa, ja vaakalukema (16 kg) kertoo, että pullossa on kaasua enää jäljellä kahden kilon verran. Kylmissä olosuhteissa ei sillä kovin pitkälle autoa lämmitetä.

Matkalaukkuvaaka sopii siis myös kaasupullon punnitsemiseen. Tällaisen apuvälineen hinta on noin 25 euroa.

 

Automaattinen kaasupullonvaihtaja

Kaasujärjestelmään voidaan liittää myös automaattinen kaasupullonvaihtaja. Se tunnistaa, kun pullosta loppuu kaasu, ja ottaa automaattisesti käyttöön täyden pullon. Truman Duo Controlin perusosa sisältää vaihtajan, muttei letkuja. Kaasupullon vaihtajan hinta on Suomessa hieman alle 200 euroa.
Autoon sisälle voidaan asentaa lisäksi näyttäjä, joka kertoo, kumpi pulloista on käytössä. Kun pullo tyhjenee, käyttöön otetaan automaattisesti toinen pullo. Laite ilmoittaa myös, milloin toinen pulloista on tyhjä. Näyttölaitteen hinta on Suomessa noin 156 euroa.

Hei!

Ymmärrämme, että käytät adblockeria, mutta toivottavasti voit sulkea sen sivustomme osalta. Mainokset ovat perusedellytyksenä sille, että voimme ylläpitää sivustoa.