Bild
Seuraava artikkeli

Jo yli 1000 uutta matkailuautoa tänä vuonna

Uutiset

Uusien matkailuautojen rekisteröinti on edelleen kasvussa. Syyskuun aikana rikkoutui tuhannen uuden matkailuauton raja. Vaikka seuraavien kolmen kuukauden aikana ensirekisteröintimäärä hiljenee, matkailuautojen suosio kasvaa tänäkin vuonna. Ja hyvin todennäköisesti se jatkuu ensi vuonnakin. Mutta mistä se johtuu?

  Keski-Euroopan ja Skandinavian trendi ei näkynyt Suomessa

Matkailuajoneuvojen ja erityisesti matkailuautojen suosion lisääntyminen ei ole vain Pohjoismaissa näkyvä ilmiö. Tiheään asutussa Keski-Euroopassa harrastus kasvaa koko ajan. Ihmiset haluavat lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa irrottautua työelämän paineista sekä saada vaihtelua arkirutiineihin.

Aikaisemmin hotellielämä ja Bed&Breakfast -tyyppinen matkailu tarjosi sopivaa vaihtelua. Nyt halutaan liikkua enemmän, mutta samalla vapaa-ajanviettoon yhdistetään omatoimisuus, harrastukset sekä mukavuus. Matkailuajoneuvo tarjoaa siihen erinomaiset mahdollisuudet myös kaikkina vuodenaikoina. ympäri vuoden.

Raha ratkaisee

Taustalla on vaikuttamassa kuitenkin yksi hyvin olennainen tekijä: harrastuksen hinta. Matkailuauton hankintaa ja ylläpitoa pidetään kalliina harrastuksena. Monen harrastamisen todellisena esteenä on raha. Siitäkö on kysymys?

Muutaman viime vuoden aikana kuluttajien käytettävissä oleviin tuloihin on vaikuttanut myönteisesti sekä matala korkotaso, asuntolainojen pidentyminen että niiden muuntelumahdollisuus. Vaikka palkankorotukset ovat olleet hyvin vähäisiä, kuluttajan oman kukkaron käyttö on muuttunut aikaisempaa joustavammaksi.   Kaikki nämä seikat olivat vaikuttamassa jo kolme vuotta sitten, mutta uusien matkailuautojen myynti oli Seuomessa laskusuuntaisella uralla.

Mitä hintavertailut kertovat?

Tilastokeskus seuraa, millä tavoin kuluttajan käytettävissä olevat tulot kehittyvät, ja millä tavoin ne ohjautuvat erilaisiin valintoihin. Asumisen jälkeen seuraavaksi suurimmat menoerät aiheutuvat liikenteestä (auto) ja ravinnosta (ruoka). Mutta järkevästi toteutettu hintojen ja valintojen seuraaminen edellyttää, että myös tuotteissa tapahtuvat muutokset otetaan huomioon. Hintavertailu ilman laatumuutosten tiedostamista ei kuvaa markkinoiden muutoksia oikein.


Esimerkiksi jos uudessa autossa vakiovarustelu lisääntyy, eikä hinta juurikaan nouse, todellisuudessa auto halpenee. Samalla rahalla saa aikaisempaa enemmän.

Ruokamenot kasvavat, autoilu halpenee

Tilastokeskus seuraa kuluttajahintaindeksin avulla jatkuvasti seurata, miten kehittyvät asumisen kustannukset, elintarvikkeiden hinnat sekä autojen ja liikennepalvelujen hinnat. Mukana tällaisessa jatkuvassa tutkimuksessa on yli tuhat erilaista hyödykettä.

Erityisen kiinnostavaa on vertailla, muuttuvatko erilaisten tavaroiden ja palvelujen hinnat samaan vai eri suuntaan.

Uteliaana valitsin seurantakohteiksi elintarvikkeiden hinnat sekä samaan aikaan tapahtuvat uusien ja käytettyjen autojen hintamuutokset. Oikeassa reunassa avautuvat kuviot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksien tietoihin 10 viime vuoden ajalta. Lähtöpisteen hintatasoa (v. 2006 tammikuu) on merkitty luvulla 100.  

Kuvioiden vasemmassa reunassa oleva luku ilmaisee, kuinka paljon tarkastelukohteen hintataso on eri ajankohtina muuttunut tuohon vertailuhetkeen verrattuna.   

Samalla rahalla enemmän autoa mutta vähemmän ruokaa
 
Voimme havaaita, että elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet, mutta uusien autojen hinnat ovat laskeneet. Erityisen selvästi näkyy, että käytettyjen henkilöautojen hinnat ovat pudonneet. Uusien autojen hinnat ovat nyt myös laatutason muutos huomioon ottaen muutaman prosentin halvempia kuin vuoden 2006 alussa.

Sen sijaan elintarvikkeiden hinnat ovat noin 20 % korkeammat.

Kannattaa huomata, että käytettyjen henkilöautojen hinnat ovat nyt 20 % alemmat kuin lähtöpisteessä.   

Uudenlaisia valintoja   

Markkinahintojen muutos näkyy vielä selkeämmin, jos vertaamme uusien ja käytettyjen autojen hintoja elintarvikkeiden hintamuutokseen. Nyt havaitsemme, että uusien autojen hintataso on suhteessa elintarvikkeiden hintoihin pudonnut noin 17 %. Käytettyjen hinnat ovat pudonneet vielä tuntuvasti enemmän. Hinnat ovat noin 40 % matalammat kuin elintarvikkeiden hinnat verrattuna tilanteeseen 10 vuotta sitten.

Käytetyn ja uuden auton hintatasoa kuvaavien kuvaajien  loitontuminen toisistaan tarkoittaa sitä, että välirahan suuruus vaihdettaessa auto uuteen saman kokoluokan autoon on aluksi kasvanut. Mutta samaan aikaan autoissa on myös tapahtunut kehitystä. Hieman pienempi auto tarjoaa nyt enemmän sisätilaa, vähemmän polttoainetta kuluttavan moottorin ja usein pidemmän takuuajan kuin 5-10 vuotta sitten.

Uutta autoa ostava voi vaihtaa autonsa kokoluokkaa hieman pienemmäksi, Niinpä tarvittava väliraha ei olekaan välttämättä kasvanut – se on jopa saattanut pienentyä.   

Matkailuautojen ostajille uusia vaihtoehtoja 

Valitettavasti matkailuautojen hintoja ei seurata yhtä tarkoin kuin tavallisten henkilöautojen hintamuutoksia. Matkailuautoilua harrastavat ovat kuitenkin havainneet, että valmistajat ovat olleet markkinoiden muutoksista hyvin tietoisia. Vanha perinne, vuodesta toiseen jatkuva hintojen korottaminen ei toimi. Ostajien käytettävissä olevien tulojen nousu pysähtynyt. Siijhen on olemassa vain yksi lääke: Markkinoille aletaan tuoda aikaisempaa edullisempia versioita ja mallisarjoja - jopa merkkejä.  Aivan samalla tavalla henkilöautojen markkinoilla on toimittu jo vuosikymmeniä.

 Suomessa ei myyty 5-7 vuotta sitten  juuri lainkaan uusia matkailuautoja, joiden hinta oli selkeästi alle 55 000 euroa. Poikkeuksena tästä olivat retkeilyautot. Nyt tilanne on toinen. Hintaluokassa 45 000 – 65 000 euroa on useita merkkejä ja malleja, joiden vakiovarustelun taso on parempi kuin vuonna 2010. Se on helpottanut kuluttajan päätöksentekoa. Hänen ei tarvitse välttämättä ostaa 75 000 euroa maksavaa uutta autoa, vaan hän siirtyy hintaluokkaan, joka on jopa edullisempi kuin se auto, jonka hän muutama vuosi sitten osti uutena.     

Mitä tapahtuu käytettyjen markkinoilla?   

Viime vuosina käytetyt matkailuautot ovat alkaneet menettää arvoaan ensimmäisten 3-4 vuoden aikana aikaisempaa nopeammin.  Käytettyä myyvälle se ei välttämättä ole huono uutinen.  Matkailuautoja myyvät kauppiaat kertovat, että käytetyt autot kiinnostavat ostajia erityisen paljon. Hintaluokassa 35 000 -45 000 euroa on paljon enemmän ostajia nyt kuin muutama vuosi sitten.

Tarjolla on hyvin varusteltuja autoja, joiden matkamittarissa on alle 60 000 km. Se ei ole juuri mitään, jos tarkastellaan auton ominaisuuksia ja auton odotettavissa olevaa käyttöikää.

Markkinoiden hintataso niin käytetyissä kuin uusissakin autoissa riippuu kysynnän lisäksi tarjonnasta. Käytettyjen matkailuautojen markkinoista voi jo nyt ennustaa, että hintataso alkaa nousta. Vähän ajettuja ja hyvin varusteltuja muutaman vuoden ikäisiä autoja on myyty viime vuosina niin vähän, että niistä on pulaa. Osa kysynnästä siirtyy uusiin autoihin.

Mutta samaan aikaan mitä ilmeisemmin matkailuautojen piiriin tulee uusia harrastajia. Osa heistä on aikaisemmin ollut vaunuilijoita. Enemmän on ilmeisesti niitä, jotka ostavat elämänsä ensimmäisen matkailuajoneuvon. Se on käytetty, mutta erinomaisessa kunnossa oleva uutta vastaava auto.   

Kasvu jatkuu   

Vuonna 2015 rekisteröitiin 1042 uutta matkailuautoa. Vuonna 2014 määrä oli 919 kappaletta. Tämän vuoden tammi syyskuussa on rekisteröity yhteensä jo 1046 uutta autoa. Määrä on 17 % suurempi kuin viime vuonna saman 9 kuukauden jakson  aikana.

Kun katsellaan vain uusien tavallisten henkilöautojen markkinoita, niiden ensirekisteröintimäärä kasvoi tammi-syyskuussa 12 %. Matkailuautojen markkinat kasvavat siis tätäkin nopeammin. Eikä se ole lainkaan ihmeellistä. Kasvu saattaa jatkua vieläkin nopeampana.

Hei!

Ymmärrämme, että käytät adblockeria, mutta toivottavasti voit sulkea sen sivustomme osalta. Mainokset ovat perusedellytyksenä sille, että voimme ylläpitää sivustoa.