Bild
Seuraava artikkeli

Matkailuautojen ensirekisteröinti syyskuussa 2016

Uutiset
Syyskuussa rekisteröitiin Suomessa  69 uutta matkailuautoa, ja tammi-syyskuussa rekisteröitujen määrä nousi  1046 autoon. Se on 155 autoa enemmän kuin viime vuonna.

Kahdenlaisia matkailuautoja

Viereisessä tilastossa matkailuautot on jaettu kahteen ryhmään. Ylemmässä osassa ovat autot, jotka ovat tulleet valmiina tehdasvalmisteisina matkailuautoina Suomeen. Alemmassa osassa ovat puolestaan alkujaan pakettiautoina Suomeen tuodut. Ne muutoskatsastetaan Suomessa verottomiksi matkailuautoiksi. Edellytyksenä on, että autot vastaavat autoverottomuuden ehtoja.

Yleensä autojen korirakenne ei juurikaan muutu, vaikka auto on sisäpuolelta rakennettu retkeilykäyttöön sopivaksi.      

Teknisesti tällainen Suomessa valmistettu auto vastaa valmistajan pakettiautoille hakemaa tyyppihyväksyntää. Trafi ei edellytä uutta tyypitystä, vaan pakettiautolle annettu tyyppitodistus riittää muutoskatsastuksessa. Auto ei  siksi joudu uudelleen EU-tyyppihyväksyntään ja siinä vaadittavaan päästömittaukseen. 

EU haluaa vähäpäästöisempiä autoja           

EU on kuitenkin antanut matkailuautojen valmistajille mahdollisuuden käyttää alustavalmistajan mittaustulosta monivaiheisessa tyypitysmenettelyssä. Jostakin syystä näin ei kuitenkaan tehdä, joskin esimerkiksi Italiassa valmistetuissa matkailuautoissa CO2-päästötieto usein on.
Matkailuautojen valmistajat eivät saa tai osaa käyttää alustavalmistajan (pakettiauton) EU-tyypityksen päästötietoja kaikilta osin. Trafi kertoo hyväksyvänsä valmistajan ilmoittamat tiedot, jotka ovat  kaikissa uusissa matkailuautoissa valmistajan antamina. Tällaisesta CoC-todistuksesta näkyvät kaikkien matkailuautojen tiedot partikkelipäästöistä, typpipäästöistä ja häkäpäästöistä. Ne perustuvat tyypityhyväksynnässä edellytettyihin mittaustuloksiin. 


Moottorin ja alustan valmistaja mittaa alustana käytetyn ajoneuvion päästöt

Auton moottorin päästötiedot ovat peräisin auton moottorin ja voimansiirron valmistajalta (esim. Fiat, Ford, Renault,  VW, Nissan, Opel, Mercedes). Mutta CO2-päästötieto puuttuu miltei aina, koska auto on alkujaan tyypitetty matkailuautoksi.  

Vaikka matkailuauto on henkilöauto, sille asetetut teikniset vaatimukset eroavat joissakin kohdissa tavallisille henkilöautoille ja pakettiautoille määärätyistä normeista.  Se näkyy esimerkiksi turvavarustelussa.

Henkilöautossa ja pakettiautossa tulee olla vakiovarusteena airbag kaikilla etuistuimilla. Matkailuautoissa (kokonaismassa korkeintaan 3,5 tonia) tätä ei Suomessa vaadita. Silloin auton suurin sallittu nopeus on 80 km/h. Maksiminopeus nousee 100 km/h nopeuteen, jos matkailuautossa on ainakin kuljettajan airbag ja lukkiutumattomat jarrut (ABS).

Jotta  uusi tavallinen henkilö- tai pakettiauto voitaisiin Suomessa myydä ja saada rekisteriin, sen CO2-päästötieto on esitettävä. Matkailuautolta ei tätä vaadita. Koska sen hiilidioksidipäästötietoa ei useimmiten ole, auton ajoneuvovero Suomessa määräytyy kokonaismassan eikä CO2-päästötiedon mukaan.           

Kädenvääntö päästötiedoista        

Päästötiedon oikeellisuudesta on väännetty kättä pitkään sen jälkeen, kun ajoneuvovero sidottiin CO2-päästötietoon.  Lainsäädäntö antoi aluiksi mahdollisuuden osoittaa päästötietolaskennallisesti. Menettely oli myös Trafin hyväksymä. Varsin pian Trafi ilmeisesti valtiovarainministeriön vaatimuksesta Trafi ryhtyi selvittämään asiaa. Näin päädyttiin tiukempaan tulkintaan.  Sen seurauksena matkailuautoilijat esittivät CO2-päästötietoja samanlaisista autoista, joka oli rekisteröity toisissa EU-maissa.         

Kenen mittaustulokset ovat päteviä?        

Seuraavaksi Trafi kertoi, että mittaustulos tuli  ilmoittaa todistuksella, joka oli peräisin tyyppihyväksyntämenettelyn mukaisesti tehdystä mittauksesta. Käytännössä se tarkoitti miltei aina ajoneuvon valmistajan tyyppihyväksynnässä esittämää mittaustulosta. Matkailuautojen valmistajat oli kuitenkin vapautettu CO2-mittaustulosten esittämisestä, eivätkä ne vaatineet mittaustulosta käyttämänsä pakettiauton alustan, voimansiirron ja moottorin valmistajalta. Siksi Suomeen verottomina matkailuautoina tuoduissa henkilöautoissa on vaatimustenmukaisuustodistus (CoC), josta miltei aina puuttuu CO2-päästötieto. 

Pakettiautona tuotu auto saa edun

 Jos pakettiauto muunnetaan Suomessa verottomaksi matkailuautoksi, ei CO2-päästötietoa vaadita.  Auton täyttäessä autoverottomuuden kriteerit, pakettiauton autoveroa ei myöskään määrätä.  Ajoneuvovero määräytyy  ajoneuvon massan mukaisesti, jos pakettiauton CO2-päästötietoa ei ole CoC-todistuksessa  tai pakettiauton maahantuojan, valmistajan tai EU:n hyväksymän testauslaboratorion antamana.       

 Vähäinen CO2-päästö on kaikkien etu

Epäilemättä Trafi on oikeassa siinä, että yksinkertaisinta olisi, jos ulkomailla valmistetun ja autoverottomuuden ehdot täyttävän matkailuauton valmistaja olisi huolehtinut CO2-päästömittaustuloksen saamisesta ja merkitsemisestä auton tyyppihyväksyntää tehtäessä.

Koska asialla on merkitystä myös Ruotsissa, voisin kuvitella, että Pohjoismaissa matkailuajoneuvojen maahantuojilla olisi riittävästi painostusvoimaa saada asia kuntoon valmistajatehtailla niiden hakiessa uusielle autoille tyyppihyväksyntää EU-alueelle.   Nykyinen tilanne on harmillinen. Se aiheuttaa turhia kiistoja ja pahimmillaan ohjaa matkailuautojen ostajia piittaamattomiksi CO2-päästöistä. Massa ei kulje käsikädessä auton päästöjen kanssa.

Hei!

Ymmärrämme, että käytät adblockeria, mutta toivottavasti voit sulkea sen sivustomme osalta. Mainokset ovat perusedellytyksenä sille, että voimme ylläpitää sivustoa.